De spirituele betekenis van ....

Ziektes, lichamelijke klachten en lichaamsdelen, en hun mogelijke betekenis.

Lijst van ziektes, klachten en lichaamsdelen
en hun spirituele betekenis 

Hieronder vind je een overzicht van ziektes en lichamelijke met hun mogelijke betekenis(sen). Ook is er een overzicht met  lichaamsdelen en hun betekenis. Je gebruikt deze betekenissen het beste als sleutels: ze kunnen de deur naar openen naar wat je lichaam je via ziekte, pijn of een lichamelijke klacht je wil vertellen. Gebruik bij het ontdekken van de boodschap niet alleen je hoofd en blijf in gesprek met je lichaam. Daar zit de liefdevolle wijsheid en het antwoord. 

Onder het overzicht vind je een overzicht van Ziektes en lichamelijke klachten per chakra (als download).

Staat jouw ziekte, klacht of lichaamsdeel er nog niet niet tussen? Laat het me weten, dan voeg ik 'm toe. 

  • Ziektes en klachten

  • Lichaamsdelen

Spirituele betekenis van ziektes en lichamelijke klachten

allergie: angst voor, afwijzing en onderdrukking van levensenergie, sexualiteit, genot

Lief mens met een allergie, 

je denkt dat je je moet wapenen tegen het leven, en tegen dat wat leven voortbrengt. Tegen sexualiteit als levensscheppende kracht. Tegen het genot, tegen voeding, tegen het levenbrengende en prikkelende dat je mag ontvangen. Je denkt ook dat je je moet wapenen tegen jezelf. Tegen de agressie, de levenslust die in jou zit. 

Waarschijnlijk heb je geleerd dat dat slecht, gevaarlijk of zondig is. Onderzoek deze overtuigingen: zijn ze echt waar? Zie de natuurlijkheid en schoonheid van hoe het nieuwe leven ontluikt in het voorjaar. De heerlijkheid en het voedende van alles aan eten en drinken wat de natuur ons geeft. De schoonheid van de vacht of haren van een dier. Wat daarvan is precies bedreigend, gevaarlijk, zondig? Natuurlijk kan dit allemaal slecht gebruikt worden. Maar in essentie is het goed, natuurlijk, zoals het bedoeld is. 

Zit er misschien een diepere laag in de afwijzing: de angst voor wat er gebeurt als je het leven wel laat stromen? De angst voor je eigen daadkracht, voor wat er dan uit jou voort kan komen? Angst voor het goede, mooie en genotvolle in het leven? 

Mijn uitnodiging is om je open te stellen voor het leven, in jezelf en buiten jezelf. Om je overtuigingen los te laten en de natuur je leermeester te laten zijn. Je bent in het leven en het leven is in jou. Je hoeft het niet meer tegen te houden of te onderdrukken. Je mag het laat stromen en ervan genieten. 

In liefde, 
je allergie

darmproblemen: verwerken en verteren van het leven

darmproblemen

lichaamsdeel
dunne darm (analyse, assimilatie)
dikke darm (onbewust, de onderwereld)

lichaamsfunctie
ontleden van voeding, opnemen van bruikbare stoffen (dunne darm); loslaten van onbruikbare stoffen (dikke darm) 

spreekwoorden en gezegden
in je broek schijten van angst
je eigen shit
ont-lasting

symbolische betekenis
vertering, verwerking van het leven;
dunne darm: ontleden van stoffelijke indrukken (ervaringen, emoties) en het verwerken of leren van wat daaruit bruikbaar is; zuivering; het leven je eigen maken; opnemen wat van belang is;
dikke darm: onder ogen zien en loslaten van de eigen shit; loslaten van wat niet bruikbaar is;
darm als tegenhanger van de hersenen (verwerking van niet-stoffelijke indrukken)

verbonden chakra’s
1 veiligheid, gronding, voeding, vertrouwen, bloeien, de eigen plek (dikke darm)
5 zuiverheid, communicatie, eigen stem vinden (dunne darm(meridiaan))

verlangen
het verteren en verwerken van het leven, inclusief dat wat je uit voorgaande generaties/ levens hebt meegenomen; loslaten wat niet meer bruikbaar is 

vragen/ thema’s
Welke ervaringen, emoties of trauma’s durf je niet onder ogen te zien? Wat heb je nog te verteren en verwerken?
Waar ben je bang voor? 
Hoe kijk je naar je eigen shit? Is dat iets dat hoort bij je mens zijn, iets natuurlijks. Of probeer je het vast te houden of juist er vanaf te komen omdat je niet kunt verdragen dat ook jij shit hebt?
In hoeverre durf je je te laten voeden door het leven en het je eigen te maken?
Vertrouw je erop dat jij in staat bent het leven te verteren, verwerken en wat niet bruikbaar is los te laten? 

diabetes mellitus: ontvangen van de zoetheid van het leven

lichaamsdeel
alvleesklier (agressieve analyse, zoet genot)

functie
aanmaken van insuline
insuline zorgt ervoor dat de lichaamscellen geopend worden waardoor de suiker/ glucose naar binnen kan

spreekwoorden en gezegden
diabetes mellitus=honingzoete doorstroming
de zoetheid van het leven

symbolische betekenis
cellen ontvangen niet de brandstof die nodig is om te kunnen leven en functioneren -> ontvangen
suiker/ glucose= brandstof en zoetmaker
de oorzaak is een (re)actie van het lichaam zelf, niet veroorzaakt door een virus oid van buiten het lichaam -> het lichaam doet dit zichzelf aan -> zelfondermijning

verbonden chakra’s
3: autonomie, macht, wilskracht, manifestatie, eigenwaarde
2: voelen, plezier hebben, sexualiteit 

verlangen
zichzelf toestaan de zoetheid van het leven (met liefde als hoogste vorm daarvan) te ontvangen
geven en ontvangen als 2 kanten van de liefde onderkennen

vragen/ thema’s
hoe zit het met ontvangen in je leven? Mag jij ontvangen, of moet jij over vooral hard voor werken?
mag jij de zoetheid van het leven (liefde, geluk, plezier, genot, voorspoed) ontvangen? In hoeverre geloof jij dat je waard bent, dat je daar (geboorte)recht op hebt?
zelfondermijning vs zelf-ondersteuning: op welke gebieden in je leven ken jij zelfondermijning? op welke manier ondermijn jij jezelf? Welke overtuiging zit hierachter? Hoe zou zelf-ondersteuning op dat terrein eruit zien?  
wat laat het je zien dat je lichaam haar eigen cellen de noodzakelijke brandstof om in leven te blijven, ontzegt?


eczeem: iets donkers, 'onreins' baant zich een weg naar buiten

lief mens met eczeem, 

je mooi, gave huid wordt ontsierd, verontreinigd. Door iets dat zich niet langer in je binnenste laat wegdrukken. Je kunt ook zeggen: door iets dat jouw binnenste niet langer voor je wil wegstoppen. Het wordt tijd dat ook dit aspect van jezelf voor jou zichtbaar wordt.

Het is een donker en ‘onrein’ aspect van jezelf. Een deel dat niet past in het beeld dat jij van jezelf hebt. Waar je misschien bang voor bent, waar je een oordeel op hebt. Of waarvan je niet kunt accepteren dat jij dat in je hebt. Of bang bent dat anderen het niet accepteren. 

Jij bent welkom, met alles. Ook met deze kant van jezelf waar je niet trots op bent. Je bent een echt mens, net als iedereen. De donkere, pijnlijke en lelijke kanten horen ook bij je mens-zijn. Je bent welkom, met alles. 

Ik nodig je uit ook dit donkere, onreine stuk welkom te heten. Erken dat het van jou is. Breng dit deel in het licht van je bewustzijn. Dat maakt het letterlijk lichter, gezonder, constructiever. En heb je er eenmaal bewustzijn op, dan kun jij het ook weer begrenzen. In plaats van dat het jou (onbewust) stuurt.

in liefde, je eczeem

hik: hapering van de natuurlijke stroom der dingen

lief mens met de hik, 

ik ben meestal onschuldig maar wel hinderlijk. Stel je eens voor dat ik er altijd zou zijn, hoe zou dat je leven beinvloeden? 
Mensen zeggen vaak: ik heb de hik. Maar de hik heeft eigenlijk jou. Je hebt er geen controle over, je kunt het niet aansturen. Mag je je misschien meer bewust worden van processen in jezelf waar je geen controle over hebt?  

Als ik er ben hapert je ademhaling. Er wordt iets onderbroken in je leven. Iets dat zo natuurlijk is als ademhalen. Welk natuurlijk proces van ruimte maken en uitdrukken, van inspannen en ontspannen is in jou onderbroken? 
Ik onderbreek een natuurlijk proces. Zijn er misschien onafgemaakte zaken in je leven? Hik je ergens tegenaan, wat zorgt voor psychische spanning?

Ik ontsta vaak door verslikken, en daarin zit een aanwijzing. Waarin verslik je je? Of waarvan heb je teveel geslikt. 

Een veel gebruikte remedie is ‘omgekeerd water drinken’: drinken via de bovenkant van het glas, in plaats van via de onderkant. Op welk gebied mag jij dingen anders gaan doen, je manier omdraaien? Of waarin doe jij de dingen anders dan de natuurlijke manier?

Je mag je ervan bewust worden dat jij de natuurlijke loop der dingen soms onderbreekt. Voel bij jezelf op welk gebied dit is. Als dit voor even is, is t lastig. Als het zo blijft bepaalt het je leven. De keuze is aan jou. 

in liefde, 
je hik

migraine: van eenzijdig naar volledig leven en je sexualiteit uitleven

lief mens met migraine,

Sommige mensen zien mij als een straf. Ik zie mezelf liever als een uitnodiging. Om je volledige zelf te gaan leven en je sexualiteit uit te leven. Bepaald geen zachte uitnodiging. Eerder een harde confrontatie. Zoiets als met je kop tegen de muur lopen. Ik maak van tijd tot tijd alles in het leven onmogelijk. Omdat ik je aandacht wil vragen voor iets heel belangrijks. Voor de hoofd-zaak.  

Een kant van je hoofd vraagt eist alle aandacht op. Het vraagt bonzend om aandacht. Het andere deel wordt weggedrukt door de pijn. Alsof je maar een half hoofd hebt. 

Het is juist deze halfheid, deze eenzijdigheid waar ik je aandacht voor wil vragen. Je bent niet alleen je denken. Je bent ook je voelen. Je bent niet alleen je hoofd, je bent ook lichaam. Je bent niet alleen licht, je bent ook donker. 

Ik nodig je uit om je volledige mens-zijn te omarmen. Denken en voelen. Hoofd en lichaam. Licht en donker. Wat je kent is de spanning tussen deze polen, door te denken in of-of en goed en fout. Het hoofd is goed en het lichaam fout. Luisteren naar je denken of naar je voelen. Geen donker, alleen licht willen. Daardoor druk je het ene weg en vraag je teveel van het andere.  

Vaak is migraine ook verbonden met sexualiteit en levensenergie. Omdat dit niet uitgedrukt en uitgeleefd mag worden, stijgt het op naar je hoofd. Je mag omarmen dat sexualiteit en levensenergie bij je mens zijn horen. En dat dat een plek heeft. In het leven, en in het lichaam. Je hoeft dat niet te ontvluchten in je hoofd. 

 Je mag volledig mens zijn. Je bent welkom. Met alles. 

In liefde, 
je migraine

ooronsteking/ oorpijn: conflict over luisteren en gehoorzaamheid

lichaamsdeel
oren (gehoor, ge-hoor-zaamheid)

lichaamsfunctie
zintuig van het horen; oorschelp is het ontvangstorgaan van geluid
ontsteking duidt op strijd, conflict 

spreekwoorden en gezegden
ik kan het niet meer horen
wie niet horen wil moet maar voelen
de oren spitsen
de oren wassen
(geen) oren hebben naar iets

symbolische betekenis
conflict rond luisteren en gehoorzaamheid (vaak bij peuters, kleuters)
oorpijn als hulpgeroep van het oor
slechthorendheid: niet willen luisteren of gehoorzamen
etter=oorlogsschoot -> grootschalig, langdurig conflict
oren doorprikken: afvoeren, ontlading 

verbonden chakra’s
5 communicatie: luisteren en spreken
3 autonomie, macht en kracht, eigenwaarde, manifestatie

verlangen
balans vinden tussen luisteren naar de ander en luisteren naar jezelf, en hieraan gehoorzamen 

vragen/ thema’s
wie of wat wil/ kun je niet meer (aan)horen?
bij wie of wat leg jij je oor teveel te luisteren
aan wie of wat wil je niet (meer) gehoorzamen?
in hoeverre luister en gehoorzaam jij je eigenlijk innerlijke stem en behoefte voldoende?

overgewicht: (zelf)bescherming, gewichtigheid, omarmen van jezelf met alles

Overgewicht

lichaamsdeel
maag (gevoel, opnemen); 
vetweefsel (overvloed, reserve, bescherming): 
kan zich op meerdere plaatsen in het lichaam voordoen

lichaamsfunctie
verteren van voedsel, opnemen van voedingsstoffen (maag); 
bescherming, (warmte)isolatie en reserve brandstof

spreekwoorden en gezegden
maak je niet dik; 
dik doen, gewichtig doen; 
op zijn vet teren

symbolische betekenis
bescherming: door het vet kan niets naar buiten en niets naar binnen. buikvet -> bescherming van gevoelswereld in de buik; 
eten als verdoving;  
vullen in plaats van voeden: uiterlijke volheid in plaats van innerlijke vervulling; 
met je eigen gewichtigheid strijden; 
in eten uitgedrukte behoefte aan liefde, troost, geborgenheid; 
de eigen sexualiteit niet willen uitdrukken; 
strijden met het genotsprincipe

verbonden chakra’s
1: wortels, veiligheid, voeding, vertrouwen, gezondheid, grenzen, huis, geld, gezin; 
2: beweging, verlangens, lust, sexualiteit, plezier, emoties, behoefte; 
3: autonomie, macht, eigenwaarde, individuatie, wil, energie, activiteiten, pro-activiteit

verlangen
innerlijke vervulling; 
je eigen gewicht = je eigen waarde onderkennen en omarmen; 
jezelf op passende manier leren beschermen; 
de eigen gevoelswereld en verlangens omarmen en uitdrukken; 
het leven leren aanvaarden en verwerken;

vragen/ thema’s
Waarom heb je extra gewicht nodig? Waarin vind jij jezelf te licht, niet genoeg?: Wat probeer je te beschermen? 
Wat mag er niet naar binnen, wat mag er niet naar buiten?; 
Welke innerlijke leegte probeer je met eten te vullen of te verdoven?; 
Waarin heb je behoefte aan liefde, troost, geborgenheid?; 
Wat maakt dat je eigen sexualiteit niet mag of durft uitleven? 

rugpijn: (on)oprechte houding, eigenliefde, dragen van te zware lasten

lichaamsdeel
rug (draagkracht, eigenliefde, oprechtheid) 
wervelkolom (stevigheid en soepelheid, eigenliefde, oprechtheid) 

lichaamsfunctie
wervelkolom geeft stevigheid en soepelheid aan het lichaam
buigen en strekken
kracht om te dragen

spreekwoorden en gezegden
de rug recht houden
je kunt mijn rug op
voor iemand krom liggen
ruggesteun geven
rugdekking geven
iemand de rug toekeren
ruggengraat tonen

symbolische betekenis
rug=achterkant van het lichaam, verbonden met de eigenliefde
pijn van de on-oprech-theid: niet voor jezelf opkomen, de rug niet rechthouden, geen ruggengraat tonen
niet in staat tot flexibiliteit: verdragen, buigen en weer oprichten
schade door het dragen van aan te zware (niet de eigen?) last 
vrouwelijke tussenwervelschijven tussen de mannelijke wervelschijven
bovenrug: roep om emotionele ondersteuning
onderrug: roep om materiele ondersteuning

verbonden chakra’s
1  veiligheid, vertrouwen, grond onder de voeten, materiele ondersteuning (onderrug)
2 beweging, voelen, verlangen, plezier hebben, sexualiteit (onderrug)
4 liefde en eigenliefde, relaties, intimiteit, naar buiten treden

verlangen
onvoorwaardelijk achter jezelf staan en de eigen last kunnen dragen

vragen/ thema’s
hoe zit het met je oprechtheid? waarin of wanneer houdt je je rug niet recht of toon je geen ruggengraat?
aan welke steun (emotioneel of materieel) heb je behoefte? 
draag je (alleen) je eigen last, of ook/ vooral die van anderen?
hoe is het met je flexibiliteit? Kun je meebuigen en weer oprichten? Heb je een bepaalde stijfheid of starheid, of wordt je juist makkelijk van je plek geblazen? 

spierkramp: inspanning en ontspanning

spierkramp
snelle, ongecontroleerde spiersamentrekkingen zonder resultaat
tonisch=langdurige verkramping
clonisch=kortere, komende en gaande verkramping

lichaamsdeel
spieren (motor, beweging, kracht)

lichaamsfunctie
beweging van het lichaam
kracht
(in)spanning en ontspanning

spreekwoorden en gezegden
geen spier vertrekken
in een kramp schieten
krampachtig vasthouden/ vastklampen aan

symbolische betekenis
langdurige verkramping: langdurige spanning of gespannenheid zonder resultaat
kortere verkramping: onproductieve spanningswisseling, inspanningen zonder duidelijk doel; spierverharding door onnodige inspanning (altijd klaar staan om te springen maar nooit springen)

verbonden chakra’s
1: aarde, veiligheid, zekerheid, angst
3: autonomie, manifestatie, kracht & macht, in beweging komen

verlangen
ontdekken en onderkennen dat inspannen en ontspannen 2 polen zijn die beide nodig zijn om de energie te laten stromen 

vragen/ thema’s
hoe kijk jij naar inspanning en ontspanning? hoe verhouden die twee zich tot elkaar? en hoe verhoudt jij je tot deze twee?
zijn er gebieden in je leven waar je wel spanning opbouwt/ inspanningen levert, maar (bijna) nooit tot ontspanning komt?
in hoeverre is jouw inspanning zichtbaar voor de buitenwereld, en in hoeverre ‘span je je spieren wel aan maar komt de beweging die erbij hoort, nooit’?
waar houd jij krampachtig aan vast?
wat wordt er nog meer duidelijk als je ook het lichaamsdeel waar de kramp zich voordoet erbij betrekt? 

spiertrekking/ zenuwtrek: sluit jezelf niet langer op, maar druk jezelf maar uit.

spiertrekking (jactatio), zenuwtrek

Lief mens met spiertrekking, 

Laat het maar toe. Je hoeft het niet meer te onderdrukken. Dat heb je al zo lang gedaan. Je hoeft jezelf niet meer te beheersen of gevangen te zetten. Het mag nu vrijuit stromen. 

Je spiertrekkingen zijn uitingen van wat zich wil laten zien. Van wat zich niet langer in je lichaam wil laten opsluiten. Maar graag door het lichaam uitgedrukt wil laten worden. Energie, emotie. Je hoeft dit niet meer weg te stoppen, of voor jezelf te houden. Het mag naar buiten. Het mag uitgedrukt. Door uithuilen, of een andere emotie de vrije loop laten. Het mag uitgedrukt als in: bij jou vandaan  gehaald. Jij hoeft niet te dragen wat van of voor een ander is. En uitgedrukt als in: getoond. Je mag je jezelf in je behoeften en verlangens laten zien. Daardoor kun je namelijk in verbinding zijn.

De ongecontroleerde en onopzettelijke beweging geeft je het voorbeeld van de stap die je mag zetten: het bewegen, trillen, tikken. uitdrukken van dat wat je hebt vastgezet. Angst, stress, spanning, boosheid, verdriet, verlangen. 

De bedoeling van spanning is niet dat je het vasthoudt, maar dat het tot een beweging leidt. Daarna komt er automatisch ontspanning. Zoals een elastiekje dat je spant, pas ontspant als je het loslaat en laat schieten. 

Dus geef maar toe aan beweging: schudden, tikken, trillen, etc. Het geeft je het goede voorbeeld. Volg het maar, in plaats van het te onderdrukken. Dan ontstaat er ook ruimte om te voelen wat je eigenlijk hebt vastgezet en bijbehorende emotie te uiten. 

in liefde, 
je spiertrekking

lichaamsdeel
spieren en ledematen (beweging, activiteit)

symptomen
plotselinge, moeilijk controleerbare energie-ontladingen
onopzettelijke bewegingen van mn armen en benen (trillen, tikken)

spreekwoorden en gezegden

symbolische betekenis
vastgehouden energie (incl. emotie) die zich onbeheerst uitdrukt

verbonden chakra’s
1 autonomie, macht, wil, eigenwaarde, manifestatie, individuatie, energie, activiteiten 
2 beweging, plezier, voelen, lust, sexualiteit, verlangen, behoeften

verlangen
bevrijding uit vastzetten
bewustwording van vastgezette energie en uitdrukking hiervan 
spanning en ontspanning

oefening, thema’s en vragen
toegeven aan de impuls: welke beweging wil er door je lichaam gemaakt worden? Op deze manier de spanning ontladen
welke spanning drukt zich via de spiertrekking uit? 
welke emotie probeer je (onbewust) vast te zetten en onder controle te houden? 
betrek ook het thema van het lichaamsdeel waar de spanning zich toont: armen=verhouding tot de wereld, benen=gaan en staan, ogen=zien, etc)

Ben je benieuwd met welk chakra je ziekte of lichamelijke klacht verbonden is? Download dan deze pdf. Hierin vind je een overzicht van Ziektes en Lichamelijke klachten per chakra.