Schouders: last en belastbaarheid, houding naar het leven, zelfexpressie.

lichaamsfunctiedraagkracht, stevigheid; aanhechting armen aan borst; beweging spreekwoorden en gezegdenergens de schouders onder zetten; de schouders laten hangen; een last op je schouders hebben; schouder aan schouder staan;

Read More